cửa cổng nhôm đúc

Cửa cổng nhôm đúc là loại cửa được sản xuất với chất liêu bằng hợp kim nhôm rất bền, không bị hen gỉ do môi trường. Đây là sản phẩm đặc biệt có thể đúc bằng nhiều phương pháp khác nhau như: đúc áp lực, đúc khuôn kim loại, đúc khuôn cát (khuôn cát khô và khuôn cát tươi), khuôn thạch cao, đúc mẫu cháy, đúc liên tục…

phương pháp đúc để chế tạo ra những sản phẩm này ảnh hưởng dến nhiều yếu tố khác nhau . Xét về tính khả thi, hợp kim nhôm có thể đúc bằng nhiều phương pháp khác nhau, tuy nhiên, dựa trên kích thước và thiết kế sẽ lựa chọn được một phương pháp phù hợp nhất.